Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 қарашадағы №792 Қаулысы

«Тіркелген тарифтерді және шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы №271 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

 

Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. «Тіркелген тарифтерді және шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
27 наурыздағы № 271 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Тіркелген тарифтерді және шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«1-тарау. Жалпы ережелер»;

2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) аукциондық баға – жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі, қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату объектісі өндіретін электр энергиясын жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алуына арналған, аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған және тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын баға;

2) биогаз – ашуы немесе газдануы нәтижесінде биомассадан алынатын метан, көміртегі монооксиді және (немесе) сутегі;

3) биомасса – биологиялық органикалық қазбалы емес материалдар;

4) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы (бұдан әрі – қаржы-есеп айырысу орталығы) – жүйелік оператор құратын және уәкілетті орган айқындайтын, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері, қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату объектілері өндірген және Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің электр желілеріне берілген электр энергиясын және тасқындық электр энергиясын Заңда көзделген тәртіппен орталықтандырылған сатып алуды және сатуды жүзеге асыратын заңды тұлға;

5) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығының электр энергиясын сатып алу шарты (бұдан әрі – сатып алу шарты) – сатып алушы ретіндегі қаржы-есеп айырысу орталығы мен сатушы ретіндегі энергия өндіруші ұйым арасында жасалатын жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі объектілер өндірген электр энергиясын сатып алу-сату шарты;

6) қазақстандық кремний (Kaz PV) негізіндегі фотоэлектрлік модульдер – Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген кремнийді пайдалана отырып, Қазақстан Республикасында орналасқан кәсіпорындарда дайындалған фотоэлектрлік модульдер;

7) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган – өз құзыреті шегінде мемлекеттік статистика саласындағы басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

8) тіркелген тариф – жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын осы Заңда белгіленген тәртіппен қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алуына арналған тариф;

9) уәкілетті орган – жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

10) шағын гидроэлектр станциясы – жиынтық қуаты он бес мегаватқа дейінгі (қоса алғанда) бір су торабында орналасқан қондырғылары бар гидроэлектр станциясы;

11) шекті аукциондық баға – электр энергиясына аукциондық бағаның
ең жоғары шамасы;

12) ірі гидроэлектр станциясы – жиынтық қуаты он мегаваттан асатын бір су торабында орналасқан қондырғылары бар гидроэлектр станциясы.

Осы тармақтың 6) тармақшасында көзделген ұғым қаржы-есеп айырысу орталығының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 маусымдағы № 644 қаулысымен бекітілген Қазақстандық кремний (Kaz PV) негізінде күн сәулесінің энергиясын түрлендіру үшін фотоэлектрлік модульдерді пайдаланатын күн электр станцияларының жобалары үшін тіркелген тариф бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдармен жасасқан сатып алу шарттарына қатысты қолданылады.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

Осы Қағидаларда жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясын сатып алу үшін тіркелген тарифтер мен аукциондық бағаларды қолдану тәртібін реттейтін ережелері 2016 жылғы
1 қаңтардан кейін пайдалануға берілгендерді қоспағанда, жиынтық қуаты отыз бес мегаваттан асатын бір гидроторапта орналасқан қондырғылары және (немесе) реттеудің тәуліктік мерзімінен астамын қамтамасыз ететін
су қоймалары бар гидроэлектр станцияларына қолданылмайды.

3. Тіркелген тарифтерді уәкілетті органның ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі жаңартылатын энергия көздерінің мынадай түрлерінің әрқайсысы үшін бекітеді:

1) күн сәулесінің энергиясы;

2) жел энергиясы;

3) судың гидродинамикалық энергиясы (шағын және ірі гидроэлектр станциялары);

4) биогазды пайдалану кезінде алынған энергия.»;

6-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6-1. Уәкілетті орган жаңартылатын энергия көздерінің мынадай түрлерінің әрқайсысы үшін шекті аукциондық бағаларды бекітеді:

1) күн сәулесінің энергиясы;

2) жел энергиясы;

3) судың гидродинамикалық энергиясы (шағын және ірі гидроэлектр станциялары);

4) биогазды пайдалану кезінде алынған энергия.

Шекті аукциондық бағалар теңгемен бекітіледі.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«2-тарау. Тіркелген тарифті айқындау тәртібі»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Уәкілетті орган әлемнің басқа мемлекеттерінде қолданылатын жаңартылатын энергия көздерін пайдалану есебінен өндірілетін электр энергиясына тарифтерді салыстырып талдау жолымен тіркелген тарифтерді бекіту бойынша ұсыныс қалыптастырады.

Мемлекеттердің тізбесін уәкілетті орган айқындайды және сараптамалық қорытынды алу үшін «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптамалық кеңестерге жібереді.

Мемлекеттердің тізбесін айқындауды уәкілетті орган мынадай параметрлерді ескере отырып жүзеге асырады:

1) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясын жеткізуге арналған жеңілдікті тарифтердің Қазақстан Республикасында қолданылатын схемасымен ұқсас немесе мазмұны бойынша сәйкес келетін жаңартылатын энергия көздерін қолдау тетігінің болуы;

2) 2030 жылға дейін жаңартылатын энергия көздері секторын дамыту индикаторларының болуы;

3) электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздері үлесінің көрсеткіші (өткен жылдың қорытындысы бойынша) Қазақстан Республикасына қарағанда жоғары;

4) тиісті елдердегі технологиялар құнының төмендеуі.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Уәкілетті органның тіркелген тарифті бекіту жөніндегі ұсынысы Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізілгенге дейін оны уәкілетті орган «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен құрылатын қоғамдық кеңестерге жібереді.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-тарау. Шекті аукциондық бағаларды айқындау тәртібі».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі                                                                А. Мамин

 

Қазақстанның Премьер-Министрі мен Үкіметі жаңалықтарынан хабардар болыңыз — ресми Telegram-каналға жазылыңыз

Жазылу